Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Aerial Arts Uden ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Aerial Arts Uden en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Naam: Aerial Arts Uden

Adres: Neutronenlaan 34, 5404 NH Uden T

elefoonnummer: 06-15280254

E-mailadres: aerialartsuden@gmail.com

KvK-nummer: 61357693

BTW-nummer: NL002293696B58 WEBSITE

Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld: www.aerialartsuden.com

PERSOONSGEGEVENS

- Als je een account aanmaakt dienen persoonsgegevens te worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeenkomst met ons te kunnen sluiten en uit te voeren. Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt als je gebruik maakt van onze producten of diensten. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. - Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. - Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. - Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van jouw account. - Je beheert zelf jouw eigen account en het bijbehorende wachtwoord. - Indien je inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens wenst, kun je dit zelf verrichten via jouw account. - Buiten jouw account om bewaren wij jouw persoonsgegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens over jouw betalingen en jouw contactgegevens. Indien je ons vraagt om inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens dien je jezelf te legitimeren. - De persoonsgegevens die we van jou verzamelen zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, geboortedatum, eventueel bedrijfsnaam, facturen en betaalgedrag.

ACCOUNT & WACHTWOORD

Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat als er wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van het betreffende account.

BEWAARTERMIJN

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

DERDEN

Wij maken gebruik van software van Control Plus International B.V. Deze onderneming regelt ook de opslag van de data, waaronder uw persoonsgegevens. Indien wij support nodig hebben op de software krijgen medewerkers van Control Plus International B.V. mogelijk ook tijdelijk toegang tot jouw persoonsgegevens.

KLACHT

Indien je meent dat jouw privacy rechten worden geschonden heb je het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

DATALEKKEN

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokken de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.